Súťaž pre učiteľov

19.01.2024

Po úspešnej súťaži pre žiakov a študentov vyhlasujeme tvorivú súťaž tentokrát pre učiteľov základných a stredných škôl. Prispejte k zlepšovaniu vzdelávania bezpečnosti a ešte k tomu získate prínosný a príjemný benefit.

https://preventista.sk/info/sutaz-pre-ucitelov/